Methylphenidate and indomethacin induced visual hallucination: a case report
Kemal Utku Yazici, Ipek Percinel Yazici
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:368-370
PDF
Article No: 13   Article Type :  Letter To The Editor
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.