EDITORIAL BOARD

Editor
Cüneyt Evren, Assoc. Prof., M.D.,
Department of Psychiatry, Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry Neurology and Neurosurgery, Alcohol and Drug Research, Treatment and Training Center (AMATEM), Istanbul, Turkey

Associate Editors
Kürşat Altınbaş, Assoc. Prof., M.D.,
Department of Psychiatry, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Ercan Dalbudak, Assoc. Prof., M.D.,
Department of Psychiatry, Yüksek İhtisas University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Editor for Statistics
Murat Boysan, Assoc. Prof. PhD.,
Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

Linguistic Editors
Samet Köse, Assoc. Prof., M.D.,
Department of Psychiatry, University of Texas Medical School , Houston, TX , USA

Suat Küçükgöncü, Assoc. Prof., M.D.,
Department of Psychiatry, Maltepe University, School of Medicine, Istanbul, Turkey

Owner
The Journal is owned by Murat Erkıran, Assoc. Prof., M.D., (İstanbul, Turkey) on behalf of Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.