Digital rectal stimulation associated with psychiatric disorders as a rare reason of solitary rectal ulcer in children and adolescents: a case series
Fatih Hilmi Cetin, Halil Haldun Emiroglu, Saliha Calisir, Serhat Turkoglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:352-354
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report


Solitary rectal ulcer syndrome is one of the rare causes of rectal bleeding in children and adolescents. Traumatic and ischemic mucosal injury is the main cause of its etiopathogenesis. A rare but important cause of traumatic mucosal injury is digital rectal stimulation. It is known that digital rectal stimulation is used in order to increase intestinal motility and to reduce the feeling of inadequate defecation. In this study, it was emphasized that digital rectal stimulation can be seen as a consequence of psychiatric disorders, and with proper psychiatric interventions, digital stimulation behavior and solitary rectal ulcer syndrome can be improved. Moreover, the importance of a cooperation between gastroenterologist and psychiatrist in such cases has been stressed.

Keywords : Children and adolescents, digital rectal stimulation, mental illness, rectal bleeding, solitary rectal ulcer
Çocuklarda nadir görülen soliter rektal ülser nedeni olarak psikiyatrik bozukluklarla ilişkili dijital rektal stimülasyon: Bir olgu serisi
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu


Soliter rektal ülser sendromu, çocuk ve ergenlerde rektal kanamanın nadir görülen nedenlerinden biridir. Travmatik ve iskemik mukozal yaralanma etyopatogenezde temel faktördür. Travmatik mukozal hasarın nadir ancak önemli bir nedeni ise, dijital rektal stimülasyondur. Bağırsak hareketliliğini arttırmak ve yetersiz dışkılama hissini azaltmak için dijital rektal stimülasyonun kullanıldığı bilinmektedir. Bu sunumda ise, psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak da dijital rektal stimülasyonun görülebileceği ve uygun psikiyatrik müdahalelerle dijital stimülasyon davranışı ve soliter rektal ülser sendromunun iyileşebileceği vurgulanmıştır. Ek olarak, gastroenterolog-psikiyatrist işbirliğinin bu gibi olgularda önemine değinilmiştir.

Anahtar kelimeler : Çocuk ve ergenler, dijital rektal stimülasyon, psikiyatrik hastalık, rektal kanama, soliter rektal ülser
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.