Pathological gambling in a patient with Parkinson’s Disease and valproate response
Yildiz Degirmenci, Hulusi Kececi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:365-367
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report


Sodium valproate is a well-known antiepileptic agent with multiple mechanisms of action such as sodium channel blockage and gamma-aminobutyric acid activity induction. Despite its well-described anxiolytic and mood stabilization effects, its mechanism of action in pathological gambling is not clear. However, it has been reported as an effective treatment option in pathological gambling for patients without Parkinson’s disease (PD). We presented a male patient with a diagnosis of PD suffering from pathological gambling as an impulse control disorder due to antiparkinsonian drugs who did not respond to drug adjustments but showed complete improvement with sodium valproate, without any worsening in PD symptoms.

Keywords : Parkinson’s disease, pathological gambling, impulse control disorders, sodium valproate
Bir Parkinson Hastasında patolojik kumar oynama ve sodyum valproat cevabı
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu


Sodyum valproat, sodyum kanal blokajı, gama-aminobütirik asit aktivitesi indüksiyonu gibi çoklu etki mekanizması olan iyi bilinen bir antiepileptik ajandır. İyi tanımlanmış anksiyolitik ve duygudurum düzenleyici etkisine rağmen, patolojik kumar oynama üzerindeki etki mekanizması açık değildir. Bununla birlikte, Parkinson hastalığı (PH) olmayan hastalardaki patolojik kumar oynama üzerinde etkin bir tedavi seçeneği olarak bildirilmiştir. Biz PH tanısı almış, anti-Parkinson ilaçlara bağlı bir dürtü kontrol bozukluğu olarak patolojik kumar oynamadan yakınan, ilaç ayarlamalarına cevap vermeyen fakat sodium valproat ile PH semptomlarında herhangi bir kötüleşme olmaksızın tam düzelme gösteren genç bir erkek hastayı sunduk.

Anahtar kelimeler : Parkinson hastalığı, patolojik kumar oynama, dürtü kontrol bozukluğu, sodium valproate
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.