Traumatic sexuality after intrafamilial sexual abuse: a case report with compulsive sexual behaviour
Yavuz Selvi, Pınar Güzel Özdemir, Abdullah Atli, Songül Gündoğdu Kıran
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2011;24:85-88
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Intrafamilial child sexual abuse is one of the most diffucult issue to be talked over and studied. All instances of abuse are not recognized or reported because of shame and guilt feelings, or hidden from other family members. It can lead to both immediate and long-term adverse behavioral and psychological effects that carry over into adulthood. A causal model identifying rehationship among sexual abuse situation characteristics, based on Finkelhor and Browne’s traumagenic model of childhood sexual abuse has four traumatic dynamics, including traumatic sexuality with abuse, feeling of betrayal, weakness and stigmatization. Traumatic sexuality can be defined as deviation of the development of sexual feelings and attitudes from normal. The documented long-term effects of childhood sexual abuse on adult functioning include affective disorders, self destructive behaviors, posttraumatic stress disorder and disturbed interpersonal relationships. In this article, we present a case with sexual obsessions and compulsive sexual behaviours, which developed after intrafamilial sexual abuse.
Keywords : Sexual abuse, sexual behavior, compulsive behavior, trauma
Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiş cinsellik: Kompulsif cinsel davranışları olan bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Aile içi cinsel istismar, sebep olduğu utanç ve suçluluk duygularının yanı sıra, aileden ve yakın çevreden gizlenmesi nedeniyle tespit edilenden daha sık olarak yaşanan, istismara uğrayan bireyin şimdiki ve gelecekteki yaşantısını olumsuz etkileyen, bu konuda çalışanları oldukça zorlayan bir durumdur. Çocukluk çağı cinsel istismarı, Finkelhor ve Browne’nin travma modelinde ifade edildiği gibi, 4 ana başlık altında incelenen ciddi sorunlara neden olur. Bunlar, zedelenmiş cinsellik, ihanet duygusu, acizlik ve damgalanma şeklinde sıralanabilir. Zedelenmiş cinsellik, cinsel duygu ve davranışların normal gelişiminden sapması olarak tanımlanabilir. Cinsel istismar ve sebep olduğu zedelenmiş cinsellik bireyin cinsel kimlik gelişiminde, çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca belirgin bozulmalar şeklinde ortaya çıkar. Cinsel istismar, psikopatolojik anlamda duygudurum bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğuna sebep olabileceği gibi, tekrarlayıcı, rastgele kompulsif davranışlar da ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumunda, çocukluk döneminde maruz kaldığı cinsel istismarın uzun dönemdeki etkileri arasında sayılabilecek cinsel obsesyonlar ve kompulsif cinsel davranışlar sergileyen bir olgu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : Cinsel istismar, cinsel davranış, kompulsif davranış, travma
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.