Shared psychotic disorder: a case report
Sevda Korkmaz, Murat Kuloğlu, Bülent Bahçeci, Murad Atmaca
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:206-209
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
Shared psychotic disorder (folie à deux) is a rare disorder characterized by delusions and demonstrates intercultural differences. Cases reported in the literature have considerable persecution, reference and mystical delusions. However, erotomanic delusion has been rarely reported. In the present paper, we present a case, the daughter of a schizophrenic mother who has shared psychotic disorder accompanied by erotomanic delusion.
Keywords : Shared psychotic disorder, folie communique, erotomanic delusion
Paylaşılmış psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Paylaşılmış psikotik bozukluk (folie à deux) nadir görülen, sanrıların ön planda olduğu ve kültürler arası farklılık gösteren bir bozukluktur. Literatürde bildirilen olgularda, etkilenmiş olan bireylerde daha çok perseküsyon, referans ve mistik sanrılar başta olmak birçok farklı tip sanrı bulunmaktadır. Diğer yandan paylaşılmış psikotik bozukluğu olanlarda erotomanik sanrıların olduğunu bildiren yayınlar oldukça az sayıdadır. Bu yazıda, şizofreni tanılı annenin sanrılarından etkilenen iki çocuktan biri olan ve erotomanik sanrıların eşlik ettiği bir paylaşılmış psikotik bozukluk olgusu sunulacaktır.
Anahtar kelimeler : Paylaşılmış psikotik bozukluk, folie communique, erotomanik sanrı
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.